4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b47016777650516098c
4028eaa467639b4701677755da130828
/media/chuyen-muc/hop-thu-truyen-hinh/
Hộp thư truyền hình - 13/04/2017
4028eaa467ea09b60167ecabe6a80967
Hộp thư truyền hình
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Hộp thư truyền hình - 13/04/2017
09:09, 13/04/2017
Có những nội dung: 
- Đánh số nhà theo quy định của pháp luật
- Trả lời của UBND phường Hưng Bình về đơn thư Ông Lê Văn Ngân bà Nguyễn Thị Khang
- Yêu cầu cải tạo phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản