4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b47016777650516098c
4028eaa467639b4701677755da130828
/media/chuyen-muc/hop-thu-truyen-hinh/
Hộp thư truyền hình: Cần giải quyết dứt điểm kiến nghị của người dân xóm 8 xã Hưng Lợi - Hưng Nguyên
4028eaa467ea09b60167ecb41b7b6ac2
Hộp thư truyền hình
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Hộp thư truyền hình: Cần giải quyết dứt điểm kiến nghị của người dân xóm 8 xã Hưng Lợi - Hưng Nguyên
14:24, 09/08/2018
Có những nội dung chính: Theo dấu thư bạn xem truyền hình với phóng sự "Cần giải quyết dứt điểm kiến nghị của người dân xóm 8 xã Hưng Lợi huyện Hưng Nguyên." Tiếp đó là mục Trả lời bạn xem truyền hình và Nhắn tin bạn xem truyền hình