4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b47016777650516098c
4028eaa467639b4701677755da130828
/media/chuyen-muc/hop-thu-truyen-hinh/
Hộp thư truyền hình - 12/10/2017
4028eaa467ea09b60167ecae60e94e84
Hộp thư truyền hình
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Hộp thư truyền hình - 12/10/2017
15:09, 12/10/2017

Có những nội dung chính: Chấn chỉnh công tác chứng thực chữ ký trong sơ yếu lý lịch; Tiếp đó là mục Trả lời bạn xem truyền hình và nhắn tin bạn xem truyền hình.