4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b47016777650516098c
4028eaa467639b4701677755da130828
/media/chuyen-muc/hop-thu-truyen-hinh/
Hộp thư truyền hình - 27/07/2017
4028eaa467ea09b60167ecb153bd1ddc
Hộp thư truyền hình
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Hộp thư truyền hình - 27/07/2017
08:59, 27/07/2017
Có những nội dung chính:
- Kiến nghị của các hộ dân về đường Lệ Ninh khởi công đã lâu nhưng đến nay vẫn chưa thông tuyến
- Quy trình giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công với cách mạng