4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b47016777650516098c
4028eaa467639b4701677755da130828
/media/chuyen-muc/hop-thu-truyen-hinh/
Hộp thư truyền hình: Bất cập tại chung cư PVNC2 - CT01 số 6 Nguyễn Quốc Trị
4028eaa467ea09b60167ecb6372d279b
Hộp thư truyền hình
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Hộp thư truyền hình: Bất cập tại chung cư PVNC2 - CT01 số 6 Nguyễn Quốc Trị
10:16, 26/10/2018
Có những nội dung chính: Phóng sự Theo dấu thư bạn xem truyền hình: Sau 3 năm nhận bàn giao căn hộ tại tòa nhà Chung cư PVNC2 - CT01, người dân vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; chưa tổ chức hội nghị nhà chung cư thành lập ban quản trị...; Phần cuối chương trình là chuyên mục "Nhắn tin bạn xem truyền hình";