Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Hộp thư truyền hình: Cần nâng cao hiệu quả hoạt động của tuyến y tế cơ sở
09:00, 13/12/2021
Có những nội dung chính: 
- Phóng sự Theo dấu thư: Cần nâng cao hiệu quả hoạt động của tuyến y tế cơ sở; 
- Tư vấn pháp luật về: Hệ thống thông tin trong quản lý khám chữa bệnh, Khai báo y tế tại trạm y tế lưu động. Hỗ trợ tiền ăn đối với F0, F1; 
- Mục “Thư đến” sẽ thông tin về những đơn thư, kiến nghị của bạn xem truyền hình gửi đến chương trình.