Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Hộp thư truyền hình: Làm sao để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi mua sắm trực tuyến?
09:26, 10/02/2022
Chương trình Hộp thư truyền hình của Đài PT & TH Nghệ An với những nội dung sau:
- Phóng sự Theo dấu thư: Làm sao để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi mua sắm trực tuyến?.
- Tiếp đó là chuyên mục “Cơ quan chức năng trả lời” về chế độ phụ cấp kiêm nhiệm cho cán bộ văn hoá xã và số lượng nhân viên nấu ăn cho các Trường mầm non. 
- Tư vấn pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.