Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Kinh tế - xã hội Tương Dương một năm khởi sắc
08:47, 16/01/2020
Khép lại một năm với những khó khăn, thách thức, bức tranh kinh tế - xã hội năm 2019 của huyện Tương Dương có nhiều khởi sắc. Đời sống người dân từng bước được nâng lên, bộ mặt nông thôn ngày càng hoàn thiện, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 2,83%, thu nhập bình quân đầu người đạt 29,3 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 30,47% xuống còn 24,28%. Có 26/37 chỉ tiêu UBND tỉnh giao; 20/25 chỉ tiêu HĐND huyện giao đạt và vượt. Đó là kết quả đáng ghi nhận cho sự nỗ lực, phấn đấu của Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân huyện Tương Dương trong suốt 1 năm qua.
NTV