Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nhịp sống đô thị: Nông nghiệp đô thị - Hướng đi bền vững trong quá trình đô thị hoá
16:03, 21/11/2022
Nông nghiệp phố (hay còn gọi nông nghiệp đô thị) là ngành kinh tế trong và ven đô thị; sử dụng phương pháp canh tác hữu cơ và công nghệ cao nên không cần nhiều đất đai, không gây ô nhiễm môi trường. Phát triển nông nghiệp đô thị là hướng đi có tính khả thi cao để giải quyết các bất cập liên quan trong tiến trình đô thị hóa, hướng tới xây dựng đô thị sinh thái bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.