4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46796c073016796fa2edf01c4
4028eaa467639b4701677755da130828
/media/chuyen-muc/tinh-than-viet/
Phan Văn Quý - Hành trình của giá trị đích thực
4028eaa467ea09b60167ecb13b421ad5
Tinh thần Việt
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Phan Văn Quý - Hành trình của giá trị đích thực
08:18, 20/07/2017

Chuyên mục Người Xứ Nghệ kỳ này mời quý vị và các bạn cùng đến với một người con nặng lòng với quê hương ông Phan Văn Quý chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thái Bình Dương