4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46796c073016796fa2edf01c4
4028eaa467639b4701677755da130828
/media/chuyen-muc/tinh-than-viet/
Người Xứ Nghệ: Nghệ sỹ ghi ta đưa dân ca Việt ra thế giới
4028eaa467ea09b60167ecb2410339a0
Tinh thần Việt
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Người Xứ Nghệ: Nghệ sỹ ghi ta đưa dân ca Việt ra thế giới
07:04, 04/01/2018

Chuyên mục Người Xứ Nghệ kỳ này mời quý vị và các bạn cùng đến với một người nghệ sỹ ghi ta đã đưa dân ca Việt ra thế giới đó chính là Giáo sư, Nghệ sỹ Đặng Ngọc Long một người con Xứ Nghệ