4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46796c073016796fa2edf01c4
4028eaa467639b4701677755da130828
/media/chuyen-muc/tinh-than-viet/
Người Xứ Nghệ: Đất nghèo nuôi những anh hùng
4028eaa467ea09b60167ecb564a80e61
Tinh thần Việt
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Người Xứ Nghệ: Đất nghèo nuôi những anh hùng
21:29, 06/12/2018

Ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, có một con đường mang tên một nhà chí sỹ yêu nước mà tên tuổi của ông gắn chặt với lịch sử hào hùng của người xứ Nghệ. Ông là hiện thân của chủ nghĩa anh hùng cách mạng những năm trước khi có Đảng. Con đường ấy mang tên Nguyễn Sỹ Sách, người con của một dòng họ tiêu biểu trên đất nghèo xứ Nghệ. Sự đóng góp của cá nhân ông và dòng họ Nguyễn Sỹ đã được lưu danh sử sách cho tới tận ngày nay.