4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46796c073016796fa2edf01c4
4028eaa467639b4701677755da130828
/media/chuyen-muc/tinh-than-viet/
Người Xứ Nghệ: Phan Văn Hòa - Nhà khoa học nông dân
4028eaa467ea09b60167ecb099c2071e
Tinh thần Việt
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Người Xứ Nghệ: Phan Văn Hòa - Nhà khoa học nông dân
08:59, 17/08/2017

Ông làm công việc nghiên cứu nhưng lại không phải là nhà khoa học, ông lai tạo ra các giống lúa mới với khát khao nâng cao đời sống cho người nông dân. Sự say mê nghiên cứu của ông khiến những người làm khoa học ở địa phương  phải nề phục