4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b4701677756fa810849
4028eaa46735a261016740048af00424
/media/dan-ca-vi-dam/
Nghệ nhân Nguyễn Thị Am - Câu hát tự trái tim
4028eaa467ea09b60167ecb752fc402c
Dân ca ví dặm
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nghệ nhân Nguyễn Thị Am - Câu hát tự trái tim
09:57, 24/10/2018

Dù tiếng hát không còn tròn đầy, ngân vang như thời trẻ trung xuân sắc, dù chân đã chậm tay đã rung như có dịp là bà vẫn hát, hát để trở về một thời tuổi trẻ để tiếp tục sống với ước mơ và tình yêu lớn của cuộc đời mình. Ví giặm, câu hát bà đã dành cả một đời để góp phần lan toả ngân xa. Bà là nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Am người hát ví giặm bằng cả trái tim mình