4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b4701677756fa810849
4028eaa46735a261016740048af00424
/media/dan-ca-vi-dam/
Dạy hát dân ca: Phụ tử tình thâm
4028eaa467ea09b60167ecb1a6a827f1
Dân ca ví dặm
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Dạy hát dân ca: Phụ tử tình thâm
20:48, 13/12/2017

Chương trình Dạy hát dân ca kỳ này, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về hát giặm và hát giặm ru.qua làn điệu Phụ tử tình thâm