4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b4701677756fa810849
4028eaa46735a261016740048af00424
/media/dan-ca-vi-dam/
Người thắp lửa cho dân ca Diễn Thái đi lên
4028eaa467ea09b60167ecae9a86557e
Dân ca ví dặm
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Người thắp lửa cho dân ca Diễn Thái đi lên
09:06, 28/06/2017

Trong chương trình Dân ca Xứ Nghệ kỳ này chúng tôi xin giới thiệu về Nghệ nhân Nguyễn Xuân Thảo ông chính là nhân tố đóng góp nhất định trong việc phát huy và bảo tồn dân ca Xứ Nghệ nói chung Diễn Châu nói riêng đặc biệt là với CLB Dân ca xã Diễn Thái huyện Diễn Châu