4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b4701677756fa810849
4028eaa46735a261016740048af00424
/media/dan-ca-vi-dam/
Dân ca xứ Nghệ: Nghệ nhân Phan Nguyên Khoa
4028eaa467ea09b60167ecb5aa24168c
Dân ca ví dặm
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Dân ca xứ Nghệ: Nghệ nhân Phan Nguyên Khoa
08:01, 21/11/2018

Mảnh đất Xứ Nghệ - Cái nôi của những làn điệu dân ca ngọt ngào cũng là nơi đã sản sinh ra những người con tận tâm công hiến cho dân ca bằng tất cả tâm huyết của mình. Họ là những người hát, người truyền dạy, người sưu tầm, biên tập, soạn lời mới cho dân ca luôn mới mẻ hấp dẫn mà không mất đi nét cổ. Và trong số những người tâm huyết ấy Nghệ nhân Phan Nguyên Khoa chính là một nhân tố nổi bật