4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b4701677756fa810849
4028eaa46735a261016740048af00424
/media/dan-ca-vi-dam/
Giữ lửa dân ca ở Hưng Tân - Hưng Nguyên
4028eaa467ea09b60167ecb428f16c75
Dân ca ví dặm
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Giữ lửa dân ca ở Hưng Tân - Hưng Nguyên
09:33, 25/04/2018

Trong chương trình Dân ca Xứ Nghệ kỳ này mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ những con người đã ngày đêm giữ cho ngọn lửa dân ca Xứ Nghệ càng thêm tỏa sáng ở Hưng Tân, Hưng Nguyên.