Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Hoa Sơn với mô hình mỗi gia đình 1 hố xử lý rác thải
09:11, 24/04/2019
Quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, vấn đề thu gom, xử lý rác thải trong tiêu chí số 17 về Môi trường luôn là bài toán khó đối với các địa phương. Và trong cái khó chung đó, xã Hoa Sơn huyện Anh Sơn đã tìm ra được một phương án xử lý khá hiệu quả trong thời điểm hiện nay. Sau khi phân loại, rác thải được người dân đốt để lấy tro làm phân bón.