Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Phát triển hành lang kinh tế ven biển theo hướng bền vững
20:52, 18/09/2023
Theo quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thì Nghệ An sẽ hình thành và phát triển theo 4 hành lang kinh tế. Và trọng tâm của hành lang kinh tế ven biển được xác định là phát triển đô thị, công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ tổng hợp, các ngành nghề biển. Vậy, làm thế nào để đạt được mục tiêu đưa ra trong khi hạ tầng cơ sở chưa được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh, hơn nữa còn thiếu tính kết nối ở một số lĩnh vực.