Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Một thập kỷ đơn thư
15:13, 15/08/2023
Hàng nghìn m2 đất của xã viên HTX nông nghiệp bỗng dưng mất trắng vào tay doanh nghiệp. Chính quyền có sự tiếp tay… Hàng nghìn hộ dân bị ảnh hưởng quyền lợi khi nhà nước thu hồi đất. Nguyên nhân khởi đầu từ một điều khoản bất cập được địa phương ban hành và thực thi... Sự móc ngoặc, bao che, tiêu cực và cả những quyết định hành chính xa rời với thực tế của chính quyền đã cuốn người dân vào vòng đơn thư kiện cáo kéo dài để lấy lại quyền lợi!