Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình tối - 15/11/2021
20:14, 15/11/2021
Những nội dung chính: 
- Sản xuất CN nỗ lực đảm bảo mục tiêu kế hoạch năm. 
- Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Thanh Chương, Đô Lương 
- Đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid khi học sinh lớp 12 trở lại trường 
- Giữ chân lao động hồi hương: Còn nhiều thách thức