Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình Nghệ An trưa - 28/04/2022
11:52, 28/04/2022
Những nội dung chính: 
- Lễ hội Làng Sen năm 2022 sẽ có nhiều hoạt động mới 
- Cửa Lò: Phát triển các sản phẩm OCOP gắn với hoạt động du lịch 
- Quỳ Châu: Cần chặt chẽ trong quy trình khai thác tận thu lâm sản quý 
- Di tích lịch sử Quốc gia Cầu Cấm: Nơi cung đường máu lửa