Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình trưa - 25/04/2022
12:14, 25/04/2022
Có những nội dung chính: 
1./ Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm việc với Tỉnh ủy Nghệ An. 
2./ Báo động tình trạng phá rừng mở rộng diện tích trồng keo. 
3./ Thay đổi phương thức đào tạo, đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao.