Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình Nghệ An tối - 31/08/2022
23:28, 31/08/2022
Thời sự Truyền hình Nghệ An tối - 31/08/2022. Có những nội dung chính: 
1./ BCĐ diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự tỉnh rút kinh nghiệm. 
2./ Phát huy vai trò của cộng đồng trong giám sát, bảo vệ rừng. 
3./ Phát triển cánh đồng mẫu lớn: Cần giải pháp căn cơ.  
4./ Anh Sơn: Cần sự đồng thuận trong việc sáp nhập trường THCS Khai Lạng.