Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình Nghệ An trưa - 29/08/2022
11:57, 29/08/2022
Thời sự Truyền hình Nghệ An trưa - 29/08/2022. Có những nội dung chính: 
1./ Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An năm 2022. 
2./ 3 nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng tiếp tục xây dựng thêm các KCN ở Nghệ An. 
3./ Hôm nay trên 80.000 học sinh các cấp ở Nghệ An tựu trường. 
4./ Tập trung giải quyết khó khăn cho giáo dục khu vực miền núi.