Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Hộp thư truyền hình: Vấn đề chậm cấp xi măng cho các đơn vị đăng ký xây dựng nông thôn mới
10:29, 24/02/2022
Hộp thư truyền hình kỳ này có những nội dung chính: 
- Phóng sự Theo dấu thư: Vấn đề chậm cấp xi măng cho các đơn vị đăng ký xây dựng nông thôn mới. 
- Tư vấn pháp luật về: mức lương tối thiểu vùng, vấn đề làm thêm giờ của người lao động, những nội dung trong thỏa ước lao động tập thể. 
- Mục “Thư đến” sẽ thông tin về những đơn thư, kiến nghị của bạn xem truyền hình gửi đến chương trình.