Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Hộp thư truyền hình: Giải quyết các khu tập thể thuộc quản lý ngành đường sắt
09:24, 10/03/2022
Chương trình Hộp thư truyền hình kỳ này gồm có những nội dung chính: 
- Phóng sự Theo dấu thư: Giải quyết các khu tập thể cũ thuộc thẩm quyền quản lý của ngành đường sắt. 
- Tiếp đó là chuyên mục “Cơ quan chức năng trả lời” về chính sách trợ giúp xã hội và cấp bù lãi suất vay vốn đóng tàu theo Nghị định 67; 
- Tư vấn pháp luật về những quy định riêng đối với lao động nữ;