Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
IT- Today: Ứng dụng công nghệ 4.0 trong hoạt động du lịch ở Nghệ An
07:22, 18/09/2019
Có những nội dung chính: - Điểm tin tức công nghệ thông tin trong tháng 9/2019 - Ứng dụng công nghệ 4.0 trong hoạt động du lịch ở Nghệ An - Cách sử dụng dịch vụ du lịch qua mạng.