Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
IT Today: Kết quả sau 5 năm "Ứng dụng CNTT, phát triển chính quyền điện tử, phục vụ người dân và doanh nghiệp".
08:57, 18/06/2019
Có những nội dung chính: - Cập nhật những tin tức công nghệ thông tin nổi bật nhất tháng 6/2019 - Kết quả sau 5 năm Nghệ An "Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền điện tử, phục vụ người dân và doanh nghiệp". - Tiểu mục thách thức IT