4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46796c073016796f404a50165
4028eaa467639b4701677755da130828
/media/chuyen-muc/it-today/
IT Today số 13: Ứng dụng công nghệ thông tin trong cử lý, tiếp nhận hồ sơ cấp hội chiếu công dân
4028eaa467ea09b60167ecb1c0252ae0
IT Today
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
IT Today số 13: Ứng dụng công nghệ thông tin trong cử lý, tiếp nhận hồ sơ cấp hội chiếu công dân
00:00, 31/12/2017
Có những nội dung chính:
- Tin tức nổi bật CNTT trong tháng 12
- Ứng dụng CNTT trong tiếp nhận hồ sơ cấp hộ chiếu công dân
- Cuối cùng là tiểu mục Thách thức IT