4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46796c073016796f404a50165
4028eaa467639b4701677755da130828
/media/chuyen-muc/it-today/
IT Today số 13: Ứng dụng công nghệ thông tin trong cử lý, tiếp nhận hồ sơ cấp hội chiếu công dân
4028eaa467ea09b60167ecb1c0252ae0
IT Today
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
IT Today số 13: Ứng dụng công nghệ thông tin trong cử lý, tiếp nhận hồ sơ cấp hội chiếu công dân
00:00, 31/12/2017
Có những nội dung chính:
- Tin tức nổi bật CNTT trong tháng 12
- Ứng dụng CNTT trong tiếp nhận hồ sơ cấp hộ chiếu công dân
- Cuối cùng là tiểu mục Thách thức IT