4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46796c073016796f404a50165
4028eaa467639b4701677755da130828
/media/chuyen-muc/it-today/
IT Today số 11: Hiệu quả của ứng dụng CNTT tại Sở GTVT Nghệ An
4028eaa467ea09b60167ecae201146f0
IT Today
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
IT Today số 11: Hiệu quả của ứng dụng CNTT tại Sở GTVT Nghệ An
11:13, 06/10/2017
Có những nội dung chính:
- Điểm tin tức CNTT trong tháng 9
- Hiệu quả của ứng dụng CNTT tại Sở GTVT Nghệ An
- Cách thức tham gia các giao dịch điện tử tại Sở GTVT Nghệ An