4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46796c073016796f404a50165
4028eaa467639b4701677755da130828
/media/chuyen-muc/it-today/
IT Today số 14: Vé tàu điện tử tiện ích cho khách hàng
4028eaa467ea09b60167ecb280703dcf
IT Today
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
IT Today số 14: Vé tàu điện tử tiện ích cho khách hàng
16:19, 29/01/2018
Có những nội dung chính:
- Diểm tin tức công nghệ thông tin nổi bật trong tháng
- Hiểu quả việc bán vé tàu trực tuyến của ngành đường sắt Nghệ An
- Và cuối cùng là tiểu mục thách thức IT