4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46796c073016796f404a50165
4028eaa467639b4701677755da130828
/media/chuyen-muc/it-today/
IT Today số 7
4028eaa467ea09b60167ecaf33176764
IT Today
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
IT Today số 7
21:33, 30/04/2017
Có những nội dung chính:
- Điểm thông tin nổi bật công nghệ thông tin và truyền thông nổi bật trong tháng
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong sử dụng dịch vụ tại bưu điện tỉnh Nghệ An
- Hỏi đáp các dịch vụ tại Bưu điện tỉnh Nghệ An và tiểu mục thách thức IT