4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46796c073016796f404a50165
4028eaa467639b4701677755da130828
/media/chuyen-muc/it-today/
IT Today số 4
4028eaa467ea09b60167ecad8514392e
IT Today
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
IT Today số 4
14:33, 31/01/2017
Có những nội dung chính:
- Điểm lại những thông tin nổi bật về IT nổi bật trong tháng 1
- Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Nghệ An
- Phần cuối chương trình là mục Thách thức IT