4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46796c073016796f404a50165
4028eaa467639b4701677755da130828
/media/chuyen-muc/it-today/
IT Today số 17: Ứng dụng CNTT trong SX điều hành tại Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai
4028eaa467ea09b60167ecb28ce73f5f
IT Today
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
IT Today số 17: Ứng dụng CNTT trong SX điều hành tại Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai
09:23, 30/05/2018
Có những nội dung chính:
- Điểm tin tức CNTT nổi bật trong tháng 5/2018
- Ứng dụng CNTT trong sản xuất điều hành tại Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai
- Tiểu mục Thách thức IT là  những phần quà hấp dẫn đến từ VNPT Nghệ An