4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46796c073016796f404a50165
4028eaa467639b4701677755da130828
/media/chuyen-muc/it-today/
IT Today số 15: Ứng dụng Công nghệ thông tin hướng tới chính quyền điện tử tại UBND huyện Quỳnh Lưu
4028eaa467ea09b60167ecb538cc0916
IT Today
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
IT Today số 15: Ứng dụng Công nghệ thông tin hướng tới chính quyền điện tử tại UBND huyện Quỳnh Lưu
11:09, 16/04/2018
Có những nội dung chính: 
- Điểm tin tức công nghệ thông tin trong tháng
- Ứng dụng Công nghệ thông tin hướng tới chính quyền điện tử tại UBND huyện Quỳnh Lưu
- Tiểu mục thách thức IT với những phần quà hấp dẫn