4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46796c073016796f404a50165
4028eaa467639b4701677755da130828
/media/chuyen-muc/it-today/
IT Today số 15: Ứng dụng Công nghệ thông tin hướng tới chính quyền điện tử tại UBND huyện Quỳnh Lưu
4028eaa467ea09b60167ecb538cc0916
IT Today
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
IT Today số 15: Ứng dụng Công nghệ thông tin hướng tới chính quyền điện tử tại UBND huyện Quỳnh Lưu
11:09, 16/04/2018
Có những nội dung chính: 
- Điểm tin tức công nghệ thông tin trong tháng
- Ứng dụng Công nghệ thông tin hướng tới chính quyền điện tử tại UBND huyện Quỳnh Lưu
- Tiểu mục thách thức IT với những phần quà hấp dẫn