4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46796c073016796f404a50165
4028eaa467639b4701677755da130828
/media/chuyen-muc/it-today/
IT Today số 18: Mô hình khám chữa bệnh thông minh tại Bệnh viện Đa Khoa TP Vinh
4028eaa467ea09b60167ecb3a21a60a6
IT Today
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
IT Today số 18: Mô hình khám chữa bệnh thông minh tại Bệnh viện Đa Khoa TP Vinh
15:10, 30/07/2018
Có những nội dung chính:
- Điểm tin tức CNTT nổi bật trong tháng 7/2018
- Mô hình khám chữa bệnh thông minh tại Bệnh viện Đa Khoa TP Vinh
- Tiểu mục thách thức IT