4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46796c073016796f404a50165
4028eaa467639b4701677755da130828
/media/chuyen-muc/it-today/
IT Today số 16: Ứng dụng công nghệ thông tin tại UBND huyện Tương Dương
4028eaa467ea09b60167ecb49ac77a7d
IT Today
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
IT Today số 16: Ứng dụng công nghệ thông tin tại UBND huyện Tương Dương
21:45, 29/04/2018
Có những nội dung chính:
- Điểm tin tức CNTT trong tháng 4/2018
- Ứng dụng công nghệ thông tin tại UBND huyện Tương Dương
- Cách thức tham gia các dịch vụ công trực tuyến tại huyện Tương Dương
- Tiểu mục thách thức IT