4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46796c073016796f404a50165
4028eaa467639b4701677755da130828
/media/chuyen-muc/it-today/
IT Today số 2
4028eaa467ea09b60167ecaa328a5b20
IT Today
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
IT Today số 2
08:36, 28/11/2016

Có những nội dung: Tổng hợp thông tin công nghệ thông tin nổi bật trong tháng; Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành của công ty mía đường NASU; Hỏi đáp IT và thách thức IT