4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46796c073016796f404a50165
4028eaa467639b4701677755da130828
/media/chuyen-muc/it-today/
IT Today số 1
4028eaa467ea09b60167eca9c8e74ea3
IT Today
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
IT Today số 1
10:25, 31/10/2016

Có những nội dung: Bản tin tổng hợp Công nghệ thông tin truyền thông nổi bật trong tháng; Giới thiệu triển khai ứng dụng CNTT ở Sở Y tế Nghệ An và cuối chương trình là Hỏi đáp IT