Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Quy hoạch và phát triển vùng dược liệu Miền Tây Nghệ An
14:49, 19/07/2019
Với những đặc trưng về khí hậu và thổ nhưỡng, đặc biệt tạo sự đa dạng sinh học cao, Miền Tây Nghệ An là khu vực giàu tiềm năng phát triển vùng dược liệu. Mặt khác, dược liệu là cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn so với việc canh tác cây trồng truyền thống. Do đó, quy hoạch và phát triển vùng dược liệu là hướng đi phù hợp trong việc khai thác tiềm năng để tăng trưởng kinh tế Miền Tây Nghệ An.