4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b47016777610122093f
4028eaa467639b4701677755da130828
/media/chuyen-muc/nghe-an-dat-hoc/
Nghệ An đất học - T08/2016
4028eaa467ea09b60167ecb77be94559
Nghệ An đất học
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nghệ An đất học - T08/2016
16:44, 02/08/2016

Chuyên mục Nghệ An đất học tháng 8 có những nội dung: Định hướng chọn trường cho học sinh dựa trên điểm số đạt được; Lớp học có 100 phần trăm họắminh đậu đại học với điểm trung bình là 25.39