4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b47016777610122093f
4028eaa467639b4701677755da130828
/media/chuyen-muc/nghe-an-dat-hoc/
Nghệ An đất học: Cô học sinh nhà nghèo Phạm Bảo An
4028eaa467ea09b60167ecb7386b3cb1
Nghệ An đất học
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nghệ An đất học: Cô học sinh nhà nghèo Phạm Bảo An
10:35, 22/10/2018
Có những nội dung chính:
- Điểm tin hoạt động giáo dục nổi bật trong tháng 10
- Bàn về vấn đề học sinh tự học hiện nay
- Cô học sinh nhà nghèo Phạm Bảo An với hành trình chinh phục giấc mơ của mình