4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b47016777610122093f
4028eaa467639b4701677755da130828
/media/chuyen-muc/nghe-an-dat-hoc/
Nghệ An đất học: Hoàn thiện và bổ sung thông tư 30
4028eaa467ea09b60167ecaa046955a2
Nghệ An đất học
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nghệ An đất học: Hoàn thiện và bổ sung thông tư 30
11:00, 04/10/2016

Ngày 28/09 Bộ giáo dục đạo tạo ban hành thông tư 22 sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về đánh giá học sinh tiểu học. Nghệ An đất học kỳ này sẻ phản ánh vấn đề này