4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b47016777610122093f
4028eaa467639b4701677755da130828
/media/chuyen-muc/nghe-an-dat-hoc/
Nghệ An đất học: Nghệ An khắc phục tình trạng học sinh bỏ học sau Tết
4028eaa467ea09b60167ecacc5a122e2
Nghệ An đất học
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nghệ An đất học: Nghệ An khắc phục tình trạng học sinh bỏ học sau Tết
08:33, 28/02/2017

Chương trình Nghệ An đất học kỳ này sẽ phản ánh với quý vị và các bạn những nỗ lực của ngành giáo dục Nghệ An khắc phục tình trạng học sinh bỏ học sau Tết