4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b47016777610122093f
4028eaa467639b4701677755da130828
/media/chuyen-muc/nghe-an-dat-hoc/
Nghệ An đất học: Cô giáo vùng cao vượt khó dạy giỏi
4028eaa467ea09b60167ecb758b740db
Nghệ An đất học
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nghệ An đất học: Cô giáo vùng cao vượt khó dạy giỏi
15:01, 15/11/2018
Những nội dung chính:
- Giải pháp để kỳ thi THPT QG năm 2019 đạt chất lượng
- Phương pháp dạy học tích cực gắn với trải nghiệm sáng tạo ở các môn khoa học xã hội
- Cô giáo vùng cao vượt khó dạy giỏi