4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b47016777610122093f
4028eaa467639b4701677755da130828
/media/chuyen-muc/nghe-an-dat-hoc/
Nghệ An đất học: Những đổi mới của kỳ thi THPT quốc gia 2017
4028eaa467ea09b60167eca9da5f507f
Nghệ An đất học
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nghệ An đất học: Những đổi mới của kỳ thi THPT quốc gia 2017
21:58, 31/10/2016

Nghệ An đất học hôm nay sẻ phản ánh về những đổi mới trong kỳ thi THPT quốc gia 2017 và những tư vấn thiết thực về cách học cách ôn tập bài, ở mục hoa học đường là cô bé học giỏi người Đan Lai ở Con Cuông