4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b47016777610122093f
4028eaa467639b4701677755da130828
/media/chuyen-muc/nghe-an-dat-hoc/
Nghệ An đất học - T09/2016
4028eaa467ea09b60167eca8d2f03541
Nghệ An đất học
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nghệ An đất học - T09/2016
08:44, 30/08/2016

Có những nội dung chính: Mô hình VNEN linh hoạt để phù hợp với thực tiến; Nguyễn Thị Ngọc - Cô học trò ham học