Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình tối - 16/11/2021
20:08, 16/11/2021
Những nội dung chính: 
- Tương Dương: Khó khăn khi cho học sinh cách ly tại nhà 
 - Cảnh báo nguy cơ dư thừa rau, củ trong vụ đông 
 - Mô hình cấp nước tưới bằng năng lượng mặt trời